Kulturne znamenitosti

Mlini in žage v Iški

Bloška planota ni bogata z vodami, ki bi bile primerne za pogon vodnih naprav. Večji del leta so stale, ker je bila suša. Verz v pesmi o Lejsarjevem mlinu pravi: »Tri dni že melje, je komaj za u zelje.« Na Iški, ki ima stalno vodo, pa je bilo od izvira do sotočja z Zalo osem mlinov in žag. Ruševine ob Krpanovi poti so od Rutarskega mlina, imenovanega po skupini vasi, ki so raztresene po desnem robu Iške in že sodijo pod Dolenjsko. Mlin je imel v zgornjem nadstropju stanovanje za mlinarja in njegovo družino. To okolje je bilo tudi motiv pesniku in pisatelju Ivanu Čampi za pisanje idilične povesti Mlin v grapi.

Zavrh - pomnik bloškemu volu

Do nedavnega so Bločani veljali za velike prekupčevalce z govejo živino. Po sejmih na Dolenjskem in v Beli krajini je veljalo načelo: »Če ni Bločana, ni sejma.« Na sejme so hodili celo na Hrvaško in kupovali »kumrne« (suhe) vole. Z odličnim bloškim senom, ki raste tod okoli, so jih nato lepo poredili in jih prodali naprej za meso v Trst ali Ljubljano. Te trgovine danes ni več, saj jo je odplavil čas. Vol pa je bil tudi delovna žival. Spomin na debelega pitanega vola ohranja le skulptura, ki je nastala na pobudo vaščana Jožeta Zakrajška in jo je umetniško oblikoval Božo Strman – Mišo. Tukaj se Krpanova pot tudi stika z evropsko pešpotjo E7 Atlantik – Črno morje.

Pajšteba

Na osrednjem delu planote je podnebje preostro in mnoge vrste sadnega drevja ne uspevajo. Na obrobju, kjer leži tudi vas Zales, pa so pogoji za pridelavo sadja boljši. Iz sadja so kuhali tudi žganje. Boljše sadje pa so posušili in je služilo za hrano čez vse leto ali pa so ga prodali. Obstoječa sušilnica je del Žmalkove domačije in nosi letnico 1871. Zaradi požarne varnosti je zgrajena izven ožjega vaškega naselja. Leta 2009 je bila obnovljena za potrebe turističnega ogleda ali pa tudi praktične uporabe. Ljudski izraz »pajštǝba« je popačenka iz nemščine in pomeni sušilnica sadja.

Bočkova zaga in mlin

Tudi na zahodnem delu se Bloška planota spreminja v hribovje, kjer se zaradi dolomitske podlage v številnih grapah pojavljajo vodni izviri, ki se združujejo v potok Cerkniščica. To je pomemben dotok vode za Cerkniško jezero. Ker imajo ti izviri stalno in veliko količino vode, so ob njih stali številni mlini in žage. Pot nas vodi mimo Bočkovega mlina in žage. Žaga je stara že nekaj čez sto let in je še vedno v uporabnem stanju, vendar, žal, ne obratuje več. V mlinu, ki je še starejši, pa še vedno deluje »beli kamen«. To je svojstven spomenik tehnične kulture, saj ohranja videz najmanj izpred stotih let. Le mlinsko kolo je zamenjala turbina.

Napoleonov most

Zanimivost vasi je tudi Napoleonov most prek Bloščice, ki je bil zgrajen leta 1858. Prevzame nas velikopoteznost graditeljev, saj ima kar pet obokov in dolžino 27 m ter vozno širino 5,6 m. Zaradi izredno kvalitetne gradnje do sedaj še ni potreboval obnove. Verjetno so ga gradili tuji mojstri. Morda oni, ki so gradili viadukte pri Borovnici na južni železnici in so ostali brez dela, ko je bila ta zgrajena.

Spomenik talcem

V drugi svetovni vojni so Bloke veliko pretrpele. Posebno krutost so doživele v italijanski roški ofenzivi. Takrat je italijanska vojska postrelila veliko domačinov. Na pričujočem mestu ob naši poti je pod streli okupatorja padlo 12 talcev. Med drugimi tudi ugledna domačina: poslanec v bivšem jugoslovanskem parlamentu Stanko Lenarčič ter slovenski pesnik in pisatelj Ivan Čampa.

Ne prezrite

V petek, 22. septembra 2017 je v gostilni Bajc potekal tradicionalni tarok turnir.
V Kneippovem kotičku smo preživeli lepo in aktivno sobotno dopoldne.
Prvo srečanje Notranjskih in Dolenjskih občin
V nedeljo, 8.9., smo organizirali prvo srečanje turističnih in kulturnih društev Dolenjskih in Notranjskih, pod sloganom »Pokažimo Notranjost!«. Od 10. ure dalje so lahko obiskovalci na travniku pri...

Koristne informacije

Vremenska napoved
Ljubljana
Vreme v Ljubljani