Politika varstva osebnih podatkov

Ta politika varstva osebnih podatkov je skladna s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR) ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, PE Turistična agencija Argonavt, bistvenega pomena. Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, PE Turistična agencija Argonavt je zavezan k varovanju podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti.

Vabimo vas, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov v podjetju Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, PE Turistična agencija Argonavt.

1. Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, PE Turistična agencija Argonavt (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:

Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, PE Turistična agencija Argonavt

Sedež: Sinja Gorica 11, 1360 Vrhnika

Matična številka:5337003003

Davčna številka: SI36051152

Telefon: 01 750 43 64       

E-pošta: info@argonavt.si

2. Ob obisku spletne strani

Spletna stran www.argonavt.si je javno dostopna in namenjena za uporabo in informiranje širše javnosti.

Obiskovalci spletne strani Turistične agencije Argonavt, se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in na kakšen način želite stopiti v kontakt z agencijo (preko telefona, elektronske pošte, ali preko spletnih obrazcev).

Turistična agencija Argonavt podatke v zvezi z obiskom spletne strani uporablja za naslednje namene:

 • za spremljanje in analizo delovanja spletne strani,
 • za tehnično vzdrževanje in razvoj spletne strani in storitev Turis
 • za obveščanje storitvah in produktih Zavarovalnice Triglav, d.d. in drugih pomembnih informacijah (poslovanje, razpisi, dogodki ipd.),
 • za upravljanje odnosov z obstoječimi strankami in zagotavljanje izbranih storitev
 • ter za druge namene, navedene v tej politiki zasebnosti.

Ob obisku spletne strani ww.argonavt.si strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku kot so:

 • IP naslov,
 • URL naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani,
 • nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata,
 • vsebine, do katerih dostopate na spletni strani
 • datum dostopa in trajanje obiska spletnih strani

Na spletni strani boste zasledili tudi termin »Piškotki«, o katerem se lahko podrobneje seznanite na povezavi Uporaba piškotkov, ki so sestavni del te politike. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Obiskovalec oz. uporabnik spletne strani lahko sam shranjuje, omejuje ali onemogoča piškotke. Piškotki so namenjeni zagotavljanju prijaznejših spletnih strani, saj beležijo posameznikove interese, preference in izkušnje ter izboljšujejo učinkovitost iskanja informacij, pri čemer konkretnega posameznika ni mogoče identificirati.

3. Katere osebne podatke obdelujemo

Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, e-naslov); ki nam jih posredujete ob povpraševanju in naročilu na e-obveščanja.

4. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov  

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za koriščene storitve);
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za odgovor na vaše povpraševanje
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (za obveščanje o aktualni ponudbi in novostih);
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

5. Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte);
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o uporabi naših spletnih strani;

6. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Vaše osebne podatke bomo hranili za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov, ki so navedeni v tej politiki zasebnosti, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

7. Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

8. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države, ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, PE Turistična agencija Argonavt) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

9. Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • da od nas kadarkoli zahtevate:
  • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
  • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
  • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
  • popravek netočnih osebnih podatkov;
  • omejitev obdelave, kadar:
   • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
   • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
   • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
  • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
  • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
  • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

10. Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

11. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje zasebnosti

V družbi Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, PE Turistična agencija Argonavt izvajamo fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje podatkov pred izgubo, krajo, nedostopnostjo in nepooblaščeno uporabo. Vaše podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov v družbi Avtotrade, d.o.o., Vrhnika ter področje informacijske varnosti.

Vsi zaposleni v družbi Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, PE Turistična agencija Argonavt pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo podatkov vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezane k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Dostop do vaših osebnih podatkov dovoljujemo le tistim osebam, ki morajo te podatke poznati, da jih lahko v našem imenu obdelajo. Te osebe zavezujejo pogodbene obveznosti glede zaupnosti, ob morebitnih kršitvah pa se lahko proti njim sprožijo ustrezni postopki.

Poslovne prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov.

Izvajamo, pregledujemo in vzdržujemo varnostne postopke, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike, standardom in prakse zaščite podatkov.

Internetno omrežje je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu ter drugimi aktivnimi sistemi za preprečevanje oz. zaznavo vdorov, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

12. Posodabljanje politike zasebnosti

Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, PE Turistična agencija Argonavt, si pridržuje pravico občasno posodobiti to politiko zasebnosti.

Morebitne spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.argonavt.si.

Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, PE Turistična agencija Argonavt, vsem posameznikom, na katere se nanaša ta politika, priporoča redno pregledovanje te politike.

Nadaljnja uporaba spletne strani družbe Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, PE Turistična agencija Argonavt, po objavljenih spremembah politike zasebnosti, pomeni, da s spremembami soglašate.

Ne prezrite

V petek, 22. septembra 2017 je v gostilni Bajc potekal tradicionalni tarok turnir.
V Kneippovem kotičku smo preživeli lepo in aktivno sobotno dopoldne.
Prvo srečanje Notranjskih in Dolenjskih občin
V nedeljo, 8.9., smo organizirali prvo srečanje turističnih in kulturnih društev Dolenjskih in Notranjskih, pod sloganom »Pokažimo Notranjost!«. Od 10. ure dalje so lahko obiskovalci na travniku pri...

Koristne informacije

Vremenska napoved
Ljubljana
Vreme v Ljubljani