Sakralna dediščina

GRADIŠČE - podružna cerkev sv. Primoža in Felicijana

Prvič je omenjena v vizitaciji leta 1632, je pa bistveno starejša, saj je imela tedaj še romansko polkrožno apsido in nad ladijsko zahodno fasado še odprte mediteranske line za dva zvonova. V 17. stoletju so jo barokizirali. Oltar je le eden, posvečen mučencema sv. Primožu in Felicijanu in je iz 19. stoletja. Sem je bil prinesen iz stare želimeljske cerkve. V zvoniku visi zvon iz leta 1767.

GUMNIŠČE - podružna cerkev sv. Duha

Cerkev se prvič omenja leta 1526 v popisu kranjskih cerkvenih dragocenosti. Današnja zgradba ima povsem baročen videz, vendar je v zidovju ohranila celoten obod srednjeveške, ravno krite predhodnice, kar kažejo pod beležem v prezbiteriju ostanki poslikav "hrvaških" slikarjev z začetka 16. stoletja. Pod zvonikom pa se je ohranila freska sv. Katarine, delo furlanskih slikarjev iz okoli 1400. Cerkev ima tri oltarje. Glavni je posvečen Marijinemu kronanju in je izredno kakovostno delo iz leta 1686 (pripisan Jerneju Plumbergerju). Južni oltar je posvečen sv. Trem kraljem, severni pa lurški Materi Božji. Na južni in zahodni fasadi zvonika sta vzidana dva skledasta sklepnika iz starega gotskega oboka.

LANIŠČE - podružna cerkev sv. Uršule

Kraj je prvič omenjen v pisnih virih 29. oktobra 1228, cerkev pa leta 1526. Najstarejši dokument o njej nam posredujejo freske na severni steni gotsko obokanega prezbiterija, ki jih slogovno datiramo v 20. leta 15. stoletja. Na severni steni ladje so naslikane zanimive freske iz 30 let 16. stoletja. Na freski Uršuline smrti je prvič v Sloveniji narisana pokrajina. Prejšnji oltarji so odstranjeni, sedaj je v cerkvi le menza, obrnjena proti ljudstvu. Desno na podstavku stoji lesen kip sv. Uršule iz prejšnjega oltarja.

PIJAVA GORICA - podružna cerkev sv. Simona in Jude Tadeja

Kraj se prvič omenja leta 1356, cerkev pa leta 1619. Njeni zametki segajo v prvo polovico 15. stoletja. Ladjo so v baročni dobi obokali, tako da je gotski ostal samo prezbiterij, ki je rebrasto obokan. V njem so odkrili poznogotske freske, delo slikarja Janeza Ljubljanskega iz leta 1456.
Glavni oltar je baročen, izdelan je bil leta 1775. V glavni niši sta kipa sv. Simona in Jude Tadeja, na straneh od leve proti desni pa najprej eden od evangelistov, nato sv. Jernej, sv. Janez Krstnik in sv. Lovrenc. Leta 1976 je cerkev dobila nov kamnit oltar, obrnjen proti ljudstvu, delo arhitektov Jožeta Kušarja in Jožeta Bregarja.
Cerkev je razglašena za kulturni spomenik.

ŠKOFLJICA - župnijska cerkev sv. Cirila in Metoda

Zgrajena je bila 1986 leta po načrtih arhitekta Franceta Kvaternika. Križev pot na južni steni je delo kiparja Staneta Jarma, kipa sv. Cirila in Metoda pa sta delo akademskega kiparja Černeta. Na koru visi slika bl. Antona Marina Slomška, ki jo je naslikal akademski slikar Lojze Perko. Marijin kip v cerkvi je iz kapelice pri Žegnanem studencu. Barvna okna v kapeli so delo slikarke Veselke Šorli Puc. Poleg tabernaklja stoji lesen polihromiran Marijin kip. Sliko zadnje večerje je naslikal akademski slikar Krištof Zupet iz Ljubljane.

VRH NAD ŽELIMLJAMI - podružna cerkev sv. Petra

Cerkev stoji na vrhu Zakope (580 m). V pisnih virih je prvič omenjena leta 1632. Gotska podružnična cerkev je iz 14. ali 15. stoletja. Prezbiterij in slavoločno steno prekrivajo zanimive freske iz časa okrog 1450 in so sorodne onim v Šilentaboru na Primorskem.
Celotna cerkvena oprema je pogorela v požaru med drugo svetovno vojno, ohranil se je le gotski krilni oltarček Matere Božje. Nedavno je cerkev dobila nov oltarni kip sv. Petra.

ŽELIMLJE - župnijska cerkev sv. Vida

Vas se prvič omenja leta 1300, cerkev pa v vizitaciji leta 1632. Sedanja župnijska cerkev sv. Vida je bila zgrajena l. 1886. Zidana je v neoromanskem slogu, načrte zanjo pa je izdelal F. Faleschini. Ima tri oltarje: glavni oltar je posvečen sv. Vidu, levi stranski oltar Materi Božji, desni pa sv. Jožefu. Kipi na stranskih oltarjih izvirajo po vsej verjetnosti še iz stare želimeljske cerkve.
V zvoniku visi med drugimi tudi Samassov zvon iz leta 1818.

Ne prezrite

V petek, 22. septembra 2017 je v gostilni Bajc potekal tradicionalni tarok turnir.
V Kneippovem kotičku smo preživeli lepo in aktivno sobotno dopoldne.
Prvo srečanje Notranjskih in Dolenjskih občin
V nedeljo, 8.9., smo organizirali prvo srečanje turističnih in kulturnih društev Dolenjskih in Notranjskih, pod sloganom »Pokažimo Notranjost!«. Od 10. ure dalje so lahko obiskovalci na travniku pri...

Koristne informacije

Vremenska napoved
Ljubljana
Vreme v Ljubljani